Sök:
På svenska In English 

Köpvillkor shop.JMC.se - Web Shop (2011-04-02)

 

Köp information:

Shop.jmc.se är en marknadskanal för JMC Systems Engineering AB, fd JMC Datasupport AB, organisationsnummer 556283-4936 .
Alla priser är utan moms (exkl.moms) eftersom vi inriktar oss primärt till företag och organisationer.  JMC.se reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sidor eller i våra annonser.
Vi reserverar oss även för att de produktbilder vi visar på vår sida inte alltid stämmer
överens med produkten.
Produktgaranti:
JMC.se lämnar 1 års fabriksgaranti på alla varor om inget annat anges.
Garantin innebär att vi byter ut eller reparerar trasig produkt inom 1 år
om produkten ej skadats av handhavandefel.
När det gäller hårdvara gäller respektive tillverkares garanti.
JMC.se lämnar inga ytterligare garantier utöver de av tillverkaren specificerade.
Ångerrätt:
Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara.
 Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), Enligt 4 § såvida inte
• en tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen, till exempel abonnemang.
• en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal. Exempel på produkter som faller inom denna definition är förbrukningsmaterial (bläckpatroner, media o.s.v ), fläktar, projektorlampor, underkläder/t-shirts etc.
• ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits. Detta gäller även datorer med förinstallerat operativsystem, samt OEM-programvara där licensnycklar och dylikt är placerat på produktens emballage.


Ångerrätt till företag tilllämpas endast efter överenskommelse och om varan med originalförpackning samt  väsentligen oförändrat skick. Detta innebär att produkten skall kunna säljas som ny till nästkommande kund, utan att denne reagerar på att produkten ser använd ut.
Vid åberopande av ångerrätt:
• Meddela JMC.se s kundtjänst inom 14 dagar från det att du har mottagit beställningen eller del av den att du avser utöva din ångerrätt.
• Returnera varan, i produktkartongen med det avsedda inneremballaget, snarast .
Varan ska vara komplett. Detta innebär att alla tillbehör (fjärrkontroll, bruksanvisning, batterier etc) ska finnas med i returen.
JMC.se förbehåller sig rätten att debitera för de saknade delarna om  returen ej är komplett.
Pixelfel på TFT-skärmar och dylika produkter: 
TFT-skärmar (skärmar för stationära datorer, samt bärbara datorer med TFT-skärmar) är precisionsprodukter uppbyggda av ett stort antal pixlar. Tyvärr är även detta TFT-skärmarnas svaghet. För att kunna hålla priset på skärmarna på en rimlig nivå har tillverkarna infört en pixelpolicy, vilket innebär att man får acceptera att enstaka skärmar kan innehålla någon defekt eller trasig pixel. En skärm byts inte ut om inte antalet defekta pixlar överstiger ett av tillverkaren bestämt antal.
Sekretess:
Informationen du lämnar om dig själv används endast internt. Inga uppgifter om dig kommer föras vidare till tredje part. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.
Force Majeure:
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser från JMC.se , som gör att JMC.se ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser, skall utgöra grund till att JMC.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.